Integritetspolicy

Senast uppdaterad: Juli 2018

§1. Allmän

I. Vår hemsida och de tjänster som är tillgängliga via den / finns i den ägs och drivs av eller på uppdrag av Crowd Mobile Q&A Operations BV; ("Registeransvarig", "we", "our" eller "us"). Denna sekretesspolicy gäller alla personuppgifter som samlas in och används av oss när du besöker eller använder våra webbplatser, program eller annan tjänst vi erbjuder ("Tjänster").

II. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi kan samla, lagra, använda och, under vissa omständigheter, avslöja (alla "processer") dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar.

III. Vänligen läs denna sekretesspolicy noggrant, och om du har några frågor, var god och kontakta oss. Om du inte accepterar villkoren i denna sekretesspolicy, använda inte vår hemsida och / eller våra tjänster tillgängliga genom den/däri.

IV. "Personuppgifter", som används i denna sekretesspolicy, betyder att All information om en identifierbar person som direkt eller indirekt kan identifieras med hänvisning till en identifierare. För att ge dig en tydligare uppfattning om ovanstående definition kan personuppgifter innehålla ditt namn, hemadress, hem- eller mobilnummer, e-postadress, ålder, personliga preferenser och åsikter. i princip all information som kan vara personligen associerad med dig. I § 2 nedan beskriver vi dina personuppgifter som vi behandlar.

V. Om personuppgifter du tillhandahållit oss identifieras som " känsliga uppgifter" (t.ex. men inte begränsad till, information om din ras eller etniska ursprung, politisk åsikt, sexuell preferens eller religion) Vi kommer att fråga ditt uttryckliga samtycke för användningen av sådana personuppgifter om det är juridiskt nödvändigt.

§ 2 Personuppgifter vi samlar in och använder

Vi samlar in och använder följande typer av personuppgifter:

(a) Särskild information du tillhandahåller
När du använder vår service får du ge oss åtminstone ditt mobilnummer (och i detta avseende de uppgifter som mobiloperatören och den mobila enheten du använder), och ibland även andra personuppgifter till exempel ditt namn och förort. Dessutom kan du också ge oss, utan begränsning, din ålder, ditt födelsedatum, gillar, ogillar, preferenser, sex, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung och / eller din väns / vänners namn / namn. när det gäller dina vänner, kan du också ge oss ytterligare information av dem (t.ex. det ovan nämnda beskrivningen) eller någon annan information du godvilligt delar med oss. Ibland kan vi organisera speciella evenemang (till exempel så kallade "giveaways"). I samband med sådana händelser kommer du sannolikt att (även) ge oss ovan nämnda information (för att kunna delta). Dessutom, om vi är i post-, telefon- eller e-postkontakt med dig (till exempel på grund av en återbetalning du begär), måste du ge oss ytterligare personuppgifter, till exempel, men inte begränsat till, din e-post adress, din postadress, bankkonto detaljer och / eller en kopia av ditt pass (ditt pass kan behövas för att kunna identifiera dig).

(b) Bläddrar information
När du surfar på vår webbplats och / eller använder våra tjänster tillgängliga via den / däri använder våra servrar cookies, klara GIFs / pixeltaggar, JavaScript, lokal lagring, loggfiler och andra mekanismer för att automatiskt samla in och registrera information om dina surf aktiviteter och användning av Tjänster. Vi kan kombinera denna "aktivitetsinformation" med andra personuppgifter vi samlar om dig.

I allmänhet använder vi denna aktivitetsinformation för att förstå hur våra tjänster används, spåra fel och erros, förbättra våra tjänster, verifiera kontouppgifter, tillåta inloggningar, spåra sessioner, förebygga bedrägeri och skydda våra tjänster samt riktade marknadsföring och reklam, för att personifiera innehåll och för analys ändamål. För mer detaljerad information om dessa mekanismer och hur vi samlar in aktivitetsinformation, se vår Cookie Policy.

c) Sociala medienätverk
När du använder vår tjänst och ger oss information som beskrivs i § 2 a ovan samlar vi in personuppgifter om dig som beskrivits ovan, samlade genom våra sökningar på sök webbplatser och sociala medier, inklusive, men inte begränsat till, Facebook, Snapchat, Instagram och Twitter, för att hitta och samla in ytterligare information om dig och / eller dina vänner. Därför samlar vi även dina personuppgifter via offentligt tillgängliga källor.

§ 3 Användning av dina personuppgifter

I. Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy och / eller för ändamål som beskrivs i andra sekretess meddelanden som vi kan använda för specifika tillfällen (t.ex. för speciella händelser som beskrivs i § 2 a). För andra ändamål som inte beskrivs i denna sekretesspolicy använder vi endast dina personuppgifter om vi har fått ett ytterligare samtycke från dig eller om vi på annat sätt är auktoriserade eller skyldiga att laga din personuppgifter för den andra syften; I det senare fallet informerar vi dig om ett sådant scenario.

II. Vi samlar in och använder dina personuppgifter för de urval som anges nedan.

För utförandet av vårt avtal med dig:
● Tillhandahållande av de tjänster du begärde
● Provision, fakturering och resultat av vår webbplats och våra tjänster som finns däri / tillgängliga via den, även våra speciella evenemang, inklusive, men inte begränsat till, sponsring, tävlingar, kampanjer, etc.;
● Ge kundsupport och
● Säkerställande av vår webbplats tekniska funktion, våra tjänster finns / tillgängliga via det och vårt nätverk ansvarar för att vi kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

Att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för:
● Eventuell information som nämns ovan i avsnittet " Insamling och användning av personuppgifter " kan användas för att upprätthålla lämpliga företags rekord, att följa lagliga önskemål från offentliga myndigheter och att följa gällande lagar och andra författningar eller som annars krävs enligt lag.

För våra legitima kommersiella intressen:
● Utveckla nya tjänster, som är baserade på din användning av våra tjänster;
● Revision, forskning och (statistisk) analys för att behålla, skydda och förbättra vår hemsida och våra tjänster som finns där / tillgängliga via den; Reklam och marknadsföring av våra tjänster;
● vi kommer att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I det här sammanhanget kommer vi ibland att skicka ett marknadsförings meddelande (gratis) där vi informerar dig om vår service. När som helst och i enlighet med dina rättigheter som beskrivs i denna policy kan du begära att avsluta med fler direkta marknadsföring meddelanden.
● Skydda våra (immateriella) äganderätt (inklusive innehåll som har licensierats till oss) eller annan egendom hos våra användare (t.ex. dina personuppgifter);
● Vi kan också använda dina personuppgifter i samband med så kallad offline-omvandlingsspårning. I det avseendet kan vi samla ditt mobilnummer tillsammans med mobilnumren till andra som har använt våra tjänster och sända data till Facebook eller någon annan social medieplattform för att spåra om du har granskat / klickat på en specifik reklam av oss på sådan social media-plattform (mestadels för analytiska och statistiska ändamål). Du kan inaktivera eller anpassa dina sekretessinställningar i ditt relevanta socialamedia konto så att dina data kan och kommer inte att användas för offline konverteringsspårning.
● För att kunna skapa och uppdatera en personlig profil för dig, kan vi kombinera alla dina personuppgifter vi har samlat in från dig. och
● Personal Data avses ovan i § 2 kan också användas av oss:
     o att generera aggregerad statistik om användarna av våra produkter och tjänster;
     o att bistå i förebyggande av säkerhets- och bedrägeribekämpning
     o för systemintegritet ändamål (förhindra hacking, fusk, spamming, etc.);
     o för att underlätta vår affärsverksamhet, att driva företagets policy och rutiner
     o för att möjliggöra för oss att slå samman, sälja, förvärva eller överföra tillgångar och
     o för andra legitima affärsändamål tillåtna enligt gällande lag.

Användning av information baserat på ditt samtycke:
● Dessutom, även om ditt uttryckliga samtycke till detta (i den utsträckning ett sådant samtycke krävs) kan dina personuppgifter också användas av oss för att informera dig om våra tjänster och speciella evenemang. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, post, SMS eller motsvarande elektroniska medel - beroende på vilken kontaktinformation vi har fått från dig.

§ 4 Uppge dina personuppgifter

Vi säljer inte eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredje part utom i fall som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi delar dina personuppgifter med:

§ 5 Endast vuxna

Varken vår hemsida eller våra tjänster som ingår i den är avsedda att användas av minderåriga (personer under 18 år) utan att deras juridiska ombud har godkänts (i det här fallet, troligtvis dina föräldrar). Vi kommer inte medvetet att samla in personuppgifter som lämnats av minderåriga om den respektive juridiska representanten inte har tillåtit insamling av nämnda information. Vid anmälan av vår samling av personuppgifter hos en minderårig utan respektive representants samtycke kommer vi omedelbart att sluta använda sådan information. Om du är yngre än 18 år, se till att du får din juridiska representants samtycke (troligtvis dina föräldrars) att använda vår tjänst innan du använder vår tjänst.

§ 6 Data retention

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge vi behöver det för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, att utföra andra funktioner som beskrivs här och / eller att uppfylla några lagliga krav Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att tillgodose det syfte de har samlats in för och använts för, om inte en längre period är nödvändig för våra lagliga skyldigheter (till exempel att lagra ditt mobilnummer för fakturering) eller för att försvara ett rättsligt krav. Eftersom lagstadgade kvarhållning perioder kan variera beroende på insatser, kontakta oss för mer information.

§ 7 Säkerhet

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi använder industristandard teknik för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är ordentligt säkrat med hjälp av lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder så att de skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller utlämnande, oavsiktlig eller felaktig förstörelse och förlust. Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet och via mobila kommunikationsnät garantin vara 100% säker. Som ett resultat av detta kan vi inte garantera eller garanterar säkerheten för all information som du överför till eller via oss, när vi är skyldiga att skydda dina personuppgifter.

§ 8 Dataöverföring

Dina personuppgifter kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, landskap, land eller statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från från din jurisdiktion. Där vi är juridiskt skyldiga att göra det, har vi juridiskt godtagbara mekanismer som säkerställer ett adekvat skydd för överföring av personlig data till partier utanför din jurisdiktion. Till exempel för dataöverföringar från EU / EES till länder utanför denna region, har vi europeiska kontraktsbestämmelser som är godkända av kommissionen eller liknande skyddsåtgärder på plats, vilket möjliggör sådana dataöverföringar.

§ 9 Dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter

I. I det följande kommer du att hitta en lista med alla enskilda rättigheter du har med avseende på de personuppgifter vi har om dig:

● Din rätt till åtkomst
Om du frågar oss, bekräftar vi om vi behandlar din personliga information och vid behov ger dig en kopia av den personliga informationen (tillsammans med vissa andra uppgifter). Observera att du kanske behöver skicka oss en kopia av ditt pass ID eller något annat juridiskt dokument som kan verifiera din identitet också; Detta verifierings förfarande är nödvändigt för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst genom någon annan person.
● Din rätt till rättelse
du har rätt att begära att det åtgärdas om de personuppgifter vi håller om dig är felaktiga eller ofullständiga. Om du har rätt till rättelse och om vi har delat din personliga information med andra, låter vi dem veta om rättelsen där det är möjligt. Om du frågar oss, där det är möjligt och tillåtet att göra det, berättar vi också för vem/vilka vi har delat med oss av din personliga information så att du kan kontakta dem direkt.
● Din rätt att radera
Under vissa omständigheter kan du be oss att radera eller ta bort din personliga information, t.ex. om vi inte längre behöver det eller om du tar tillbaka ditt samtycke (om tillämpligt), förutsatt att det inte finns något övergripande legitimt intresse för att fortsätta behandlingen. Om du har rätt att radera och om vi har delat din personliga information med andra, låter vi dem veta om radering där det är möjligt. Om du frågar oss, där det är möjligt och tillåtet för oss att göra det, berättar vi också för vem vi har delat med oss av din personliga information, så att du kan kontakta dem direkt.
● Din rätt att begränsa bearbetningen
Under vissa omständigheter kan du be oss att "blockera" eller undertrycka behandlingen av din personliga information, till exempel vart du bestrider noggrannheten hos den personliga informationen eller om du invänder mot oss. Om du har rätt till begränsning och om vi har delat din personliga information med andra, informerar vi dem om begränsningen där det är möjligt för oss att göra det. Om du frågar oss, var det är möjligt och tillåtet för oss att göra det, berättar vi också vem vi har delat med oss av din personliga information, så att du kan kontakta dem direkt.
● Din rätt till dataportabilitet
Under vissa omständigheter har du rätt att skaffa personuppgifter du har försett oss med (i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format som Microsoft Excel) och att återanvända det på annat håll eller att be oss att överföra det till en tredje part valfri.
● Din rätt att invända
Du kan be oss att sluta behandla din personliga information, och vi kommer att göra det om vi är:

● Din rätt att återkalla samtycke
Om vi är beroende av ditt samtycke (eller uttryckligt samtycke) som vår rättsliga grund för behandling av din personliga information, har du rätt att återkalla samtycket när som helst.
II. Observera att vissa av dessa rättigheter kan vara begränsade där vi har ett övergripande intresse eller laglig skyldighet att fortsätta att bearbeta.
III. Observera att vi inte skulle kunna förse dig med våra tjänster längre ifall du har utövat någon av dina rättigheter som beskrivs ovan. När du återvänder till vår tjänst efter att ha utövat någon av de ovan nämnda rättigheterna kan dina personuppgifter som du lämnat, behandlas, utan hänsyn till din tidigare utövade rättighet, i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy.
IV. Om du raderar dina personuppgifter raderas uppgifterna endast i vår databas. Dessa raderingar tar inte bort personuppgifter som redan har delats med eller samlats in av tredje part, allt som anges ovan i denna sekretesspolicy. Om det inte är omöjligt eller involverar oproportionerlig ansträngning, tar vi rimliga steg för att kontakta någon annan mottagare av dina personuppgifter och begära att de raderar dina personuppgifter.
V. Du har, när som helst, vidarebefordran och i vilket fall som helst, rätten att lämna in ett klagomål till din respektive tillämplig (lokal och / eller nationell) dataskyddsmyndighet om du tror att vi har brutit mot dina rättigheter och / eller inte överensstämmer med någon tillämplig personuppgifts reglering.
VI. När det gäller vilken som helst begäran som beskrivs ovan, som du använder, har vi en månad från det datum då din förfrågan skickades att uppfylla din begäran.

§ 10 Kontaktuppgifter

För klagomål om vår service, vänligen kontakta oss på: support [at] mobile-support.zendesk.com
Vi välkomnar dina kommentarer angående denna sekretesspolicy. I detta avseende kan du kontakta oss genom att skicka:
(a) ett e-postmeddelande till: sekretess[hos]crowdmobile.com
(b) ett brev till oss på följande adress:
Crowd Mobile Q&A Operations BV
Piet Heinkade 95B
1019 GM Amsterdam